Elszámolási és forintosítási információk

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezen az oldalon az Elszámolási törvény értelmében a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos -elszámolásról szóló- információkról tájékoztatjuk Önöket!

Ide kattintva az MNB által kiadott Elszámolási és forintosítási információkról szóló Pénzügyi Navigátor Füzet segíti Önt a tájékozódásban!

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

TÁJÉKOZTATÓ az Elszámolási törvény szerinti perről és az elszámolás határidejéről a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

TÁJÉKOZTATÓ az Elszámolási törvény szerinti perről a és az elszámolás határidejéről deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

TÁJÉKOZTATÓ az Elszámolási törvény szerinti perről és az elszámolás határidejéről a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

 

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

KÖZZÉTÉTEL forintra történő átváltási kötelezettség teljesítéséről - 2016.01.26.

KÖZZÉTÉTEL szerződésmódosítási ajánlat megküldési kötelezettség teljesítéséről - 2016.01.06.

TÁJÉKOZTATÓ az elszámolási kötelezettség teljesítéséről - 2015.11.23.

TÁJÉKOZTATÓ az elszámolási kötelezettség teljesítéséről

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓK

TÁJÉKOZTATÓ az alkalmazott árfolyamról gépjármű-finanszírozási kölcsönszerződések esetén

TÁJÉKOZTATÓ az elszámolásról és forintosításról - árfolyamgát

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámla-hitel szerződéssel rendelkező ügyfelek részére

TÁJÉKOZTATÓ késedelmes elszámolásról, bizonyos engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan - 2015.05.18.

TÁJÉKOZTATÓ a deviza- és devizaalapú kölcsönök 2015. januártól esedékes törlesztőrészleteinek törlesztési árfolyamáról

TÁJÉKOZTATÓ az elszámolás és forintosítás legfőbb szabályairól

TÁJÉKOZTATÓ Gyűjtőszámla-hiteles ügyfelek részére

Általános kérdések és válaszok az elszámolással és forintosítással kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ a rögzített árfolyamon történő végtörlesztő ügyfeleknek az elszámolással kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Elszámolással és Forintosítással kapcsolatos adatközlés kapcsán felmerülő költségekről

TÁJÉKOZTATÓ az Elszámolással és a Forintosítással kapcsolatos adatközlés formai követelményeiről

NYOMTATVÁNYOK

Tisztelt Ügyfeleink!

Az adatközlő nyomtatványok kitöltésére és bankunkban történő leadására személyesen, bármelyik bankfiókunkban lehetőségük van.

Amennyiben személyes adatközlésre nincs módjuk, az adatváltozás bejelentését - postai úton - kizárólag közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat formájában, illetve a KDB NetBankon keresztül szabadformátumú levélben tudjuk elfogadni. Ennek részleteiről kérjük tájékozódjanak a "TÁJÉKOZTATÓ az Elszámolással és Forintosítással kapcsolatos adatközlés kapcsán felmerülő költségekről" elnevezésű nyomtatványunkból, illetve a Bank ott felsorolt elérhetőségein!

Kérjük, hogy az adatközlés Bankunk által elvárt formai követelményeiről tájékozódjon a "TÁJÉKOZTATÓ az Elszámolással és Forintosítással kapcsolatos adatközlés formai követelményeiről" elnevezésű nyomtatványunkból!

A "Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez" elnevezésű nyomtatványt kizárólag az elszámolásról készült tájékoztatás kézhezvételét követően tudjuk elfogadni. Kérjük, hogy az elszámolás kézhezvételéig ezen nyilatkozatokat- semmilyen formában- ne nyújtsák be, mert Bankunk nem fogadja be azokat!

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27-e előtt megszűnt, követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási igény kérlelem 2009. július 27-e előtt megszűnt el nem évült tartozás fennállásakor

Igénybejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintosítás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésekre

Panaszbejelentő a fogyasztói kölcsön elszámolásával kapcsolatosan

Elszámolási igénybejelentő rögzített árfolyamon történő végtörlesztés esetére

Nyilatkozat a GYSZH terhére történő folyósítás megszűnéséről forintosítás mellőzése esetén

Kérelem a GYSZH-lel érintett kölcsön havi törlesztőrészletének módosításával kapcsolatban

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

 

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolással és szerződésmódosulással kapcsolatos formanyomtatvány mintáit a következő linken érheti el:

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták letölthetők a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról:

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

 

 

 

 

 

 

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree